Werkwijze trajecten

Na het intakegesprek, waarbij wordt stil gestaan bij alle acht leefgebieden en thema’s, wordt er een trajectplan opgesteld. Dit plan is de leidraad voor het traject, maar kan indien nodig worden bijgesteld. Doordat er maatwerk wordt geleverd is ieder traject anders. Naast het coachen van de klant is er ook ruimte voor het geven van voorlichting van wet- en regelgeving aan potentiële werkgevers.  Ik adviseer de professionals uit mijn netwerk wanneer ik denk dat dit een grote bijdrage levert aan jouw herstel.

Intake

Tijdens het intakegesprek komen de verschillende levensgebieden aan bod. Vaak is er sprake van problematiek op verschillende levensgebieden. Tijdens het intakegesprek wordt dit in kaart worden gebracht, zodat er vervolgens haalbare en concrete doelen kunnen worden geformuleerd. Deze doelen worden samen met de klant geformuleerd, zodat er commitment is. Om een helder beeld te krijgen, luister ik goed , vraag ik door en maak ik regelmatig een samenvatting. Deze samenvatting maak ik beeldend. Wanneer ik jouw akkoord heb op de samenvatting en een samenwerking kan starten beginnen wij aan een trajectplan. Het trajectplan / plan van aanpak wordt samen opgesteld en doorgenomen. Wanneer wij gebruikmaken van het opstellen van doelen, dan wordt ook beschreven op welke wijze en wanneer deze doelen worden behaald. Tenslotte is alles maatwerk.

Traject

De onderdelen die in een traject aan de orde komen zijn afhankelijk van het soort traject, het opleidingsniveau, achtergrond, afstand tot de arbeidsmarkt en problematiek. Daarnaast speelt ook de leerstijl van jouw een rol. Soms heb je meer baat bij praktijkervaringen waarop samen gereflecteerd kan worden dan theoretisch oefeningen of juist een combinatie van beiden. Praktijkervaringen kunnen worden opgedaan tijdens een stage of een werkervaringsplek bij een werkgever. De werkgever wordt op de hoogte gesteld van de wet- en regelgeving, maar krijgt ook handvaten om met jouw te ondersteunen tijdens  meeloop dagen, stage en te werken aan de opgestelde doelen.

Het doel is altijd om het maximaal haalbare te behalen: conditie, uren, dagen en taken. Een professional kan bijdragen bijvoorbeeld: Personal Sport-coach, Lichaamsgerichte trauma therapeut, Bokscoach, Mindfulness trainer en misschien bedenk of ken jezelf een prettige training. Indien nodig wordt er een CV opgesteld of bijgesteld, met bijpassende competenties en drijfveren. De competenties en drijfveren kunnen worden onderzocht in tijdens individuele gesprekken. Daarnaast bied ik de training Herken & Erken jouw Waarden.

 

Mijn Werkwijze

Wat?

Loopbaanbegeleiding aan mensen die het niet meer “zien”. Het overzicht kwijt zijn en een stuk of helemaal van zichzelf verloren zijn.

Hoe?

Ambulant, in netwerkverband wordt samen met gespecialiseerde partners gezocht naar oplossingen voor de cliënt. Deze worden in een maatwerkprogramma aangeboden om de cliënt in de gelegenheid te stellen, cliënt maakt zelf de keuze na een intake, het beoogde doel/ de beoogde doelen te realiseren. Het programma heeft geen vaste kaders.

Waarom?

De ambulante loopbaancoach stelt mensen centraal en wil hen op een persoonlijke, creatieve en natuurlijke manier begeleiden en coachen. Dit m.b.v. middelen en methodes die bij hen passen. Ideaal in de samenwerking met client wordt daarmee een belangrijke aanzet gegeven richting een duurzaam in te vullen werkvorm waar de cliënt echt verder mee kan.

Focus van het beschikbare budget is extern gericht en ligt op hoe in samenwerking met de partner(s) de beste oplossing voor de cliënt gerealiseerd kan worden.

Samenvattend

  • Ieder mens is anders. Om de mens te kunnen zien en zichzelf moeten we weten wat de beschadigingen zijn. Deze zorgen voor belemmeringen in de groei van het levensdoel
  • Je kunt niet alles zelf doen
  • Cliënt wordt de onderzoeker van jouw beschadigingen en levensdoel
  • Systeemdenken en werken in een systeem-gedreven organisatie past niet bij mij en mijn partners
  • Daarom: Anders denken, anders doen + mens- en klantgericht zelfstandig samen willen werken met partners die waarde kunnen toevoegen in het proces